Firma

Zostałeś wyrzucony z pracy bez przyczyny – czy wiesz jakie masz prawa?

by Vicky -

Pracobiorca najęty na czas nieokreślony ma więcej przywilejów, niż osoba zatrudniana na podstawie umowy-zlecenia, jest to związane z tym, że pracodawca nie może zwolnić pracownika bez podania odpowiedniej argumentacji. Przyczynę powinno się opisać jednoznacznie i precyzyjnie. Jedynie w takich okolicznościach najęty może ocenić, czy zwolnienie jest uzasadnione.

Nagłe zwolnienie – co można zrobić?

Trudno nie zauważyć, że osoby zatrudniające innych pracowników niekiedy postępują niezgodnie z prawem pracy, zwalniając zatrudnionych bez stosownego wyprzedzenia i bez podania przyczyny. Opisane postępowanie to tzw. zwolnienie dyscyplinarne, które pracodawca może przeprowadzić wyłącznie w ściśle określonych okolicznościach. Może to być np. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, skazanie prawomocnym wyrokiem sądu i utrata niezbędnego w danym zawodzie statusu osoby niekaranej czy też wynikające z winy pracownika pozbawienie uprawnień koniecznych do wykonywania określonych obowiązków służbowych. Ponadto trzeba podkreślić, że rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym, to czynność, którą można wykonać tylko w czasie czternastu dni od dnia, w którym osoba uprawniona do wypowiedzenia uzyskała wiedzę o ważnym powodzie. Jeżeli nie wystąpiły warunki usprawiedliwiające podjęcie takiej decyzji, pracodawca w takim przypadku postąpił niezgodnie z prawem. Jeśli zdarzy się, że osoba zatrudniona ocenia, iż zwolnienie nie było uzasadnione, taką okoliczność można wyjaśnić jedynie w okresie trzech tygodni od otrzymania wypowiedzenia.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy pracodawca miał prawo dokonać nagłego zwolnienia, to dobrym pomysłem będzie udanie się do wyspecjalizowanego prawnika. W każdym dużym mieście, np. w Pabianicach, nie nastręcza problemów znalezienie adwokata posiadającego ekspercką wiedzę z zakresu prawa pracy. Aby go odnaleźć, można wyszukać w Google: adwokat prawo pracy, znajdziemy całe rzesze odpowiadających nam specjalistów. Specjalista prawny może pomóc w szczególności w sprawach: odszkodowań z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, podejmowania przez przełożonego działań o charakterze mobbingowym, ponownego zatrudnienia związanego z przywróceniem do pracy, korekty świadectwa pracy, otrzymania przysługujących nam wynagrodzeń z tytułu wykonania pracy oraz różnych niewymienionych wcześniej problemach prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników. Adwokat może też reprezentować pokrzywdzonego na sali sądowej.

Previous Article

About The Author

Vicky

Related Posts

CiekaweKlimatyczne biuro to droga do zwiększenia satysfakcji pracowników

Dlaczego warto podnieść kompetencje kadry zarządzającej?

Zalety zatrudnienia księgowej w firmie

Najnowsze komentarze